Många drömmer om en vacker, frodig och grönskande trädgård. Trädgård Total erbjuder professionell och omsorgsfull skötsel. Vi vårdar din trädgård på bästa sätt, så att du får mer tid att njuta av den.

Trädgård Total erbjuder följande skötseltjänster:

  • Städning av trädgården under vår och höst
  • Trädbeskärning
  • Beskärning av buskar, rosor och klätterväxter
  • Häckklippning
  • Ogräsrensning
  • Trimning och röjning av sly

Vissa trädgårdstjänster omfattas av RUT-avdrag. Läs mer här om vad som gäller för ROT och RUT när du anlitar Trädgård Total!

Träsgårdsskötsel
Trädgårdsskötsel

© Trädgård Total 2021. Built by VSA Productions.