En väl genomförd trädgårdsanläggning ger en långvarigt vacker trädgård som höjer såväl trivsel som ekonomiskt värde på hela fastigheten.
Oavsett om du behöver hjälp med en enkel plantering eller en mer omfattande ny- eller ombyggnad av din trädgård, så har vi erfarna och engagerade personer att tillgå. Vi utför trädgårdsanläggningar i hela Skåne.

Trädgård Total utför alla tänkbara uppdrag så som tex. anläggning av gräsmatta, stenläggning, plattsättning, samt altan- och växthusbyggnationer. Vi utför också de grävarbeten som krävs vid dräneringar, filtreringsanläggningar m.m.
Vi har gedigen erfarenhet av att designa och anlägga vackra trädgårdar för både privata boenden och företag. Vi hjälper dig att till fullo utnyttja potentialen i din trådgård, både vad gäller design och funktionalitet.
Kontakta oss idag för att få en offert för ditt trädgårdsprojekt!

Trädgårdsanläggning
Uteplats

© Trädgård Total 2021. Built by VSA Productions.