Vi använder cookies!
På tradgardtotal.se använder vi nödvändiga cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen.
Acceptera Alla
Cookie-inställningar
Vi använder cookies!
Cookie-inställningar

Nödvändiga cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av.

Inställningarna för andra cookies kan ändras
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.

Staket, plank, spaljé och pergola

Vill du sätta upp ett insynsskydd, avdela trädgården med en mur eller sätta upp ett nytt staket kring tomt eller pool? Trädgård Total utför murning och bygge av staket, plank, spaljéer och pergolor.

Trädgård Total utför alla typer av murningsarbeten, se här för mer information!

Plank

Ett plank är en tät konstruktion fungerar avskärmande, samt som ett insynsskydd. Vanligt är att plank är konstruerade i trä, men även till exempel en glasskiva eller en segelduk som monteras stående räknas som ett plank. I de flesta kommuner finns en övre höjdgräns på 1,1-1,2m från marken, där planket kräver bygglov om det är högre än så. Vi hjälper dig att kontrollera vad som gäller i just din kommun.

Staket

Ett staket är till skillnad från ett plank konstruerat glesare med minst 50% genomsyn. Detta innebär att mellanrummet mellan staketets olika delar är större än själva konstruktionen i sig, så att om staketet är byggt i trä ska mellanrummet mellan plankorna vara större än plankornas bredd. I de flesta kommuner behövs inte bygglov för att sätta upp ett staket som är lägre än 1,1 meter från marken.

Spaljé och pergola

En spaljéer är stående, glesa konstruktioner vars huvudsyfte oftast är att fungera som stöd för växter. En spaljé går att se igenom från alla håll.
En pergola består ofta av ett mycket glest ”tak” som bärs upp av ben i hörnen. En pergola används precis som en spaljé ofta som växtstöd, där växterna bildar ett skydd. Om man lägger till någon form av tak till sin pergola, till exempel med en markis eller segelduk, behövs bygglov. Om pergolan placeras så att den är förankrad i en byggnad, kan också bygglov behövas.
Hur vet man om man behöver bygglov?
Du behöver bygglov för att sätta upp plank eller andra täta insynsskydd. Reglerna för när bygglov behövs varierar från kommun till kommun, men det finns vissa gemensamma regler som gäller överallt.

Enligt 9 kap 8 § i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank eller mur, men det finns vissa undantag från bygglovsplikten. Inom 3,6 meter från bostadshuset får du bygga en skyddad uteplats med mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket får dock inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan ge tillstånd för att en mur eller plank placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och då krävs inte heller bygglov. För glesa avskärmningar och avgränsningar som till exempel staket, spaljé eller pergola behöver du oftast inte bygglov.

För exempel på vad som gäller avseende bygglov i olika kommuner, se här för Simrishamn, Malmö, och Tomelilla.

Se exempel på våra tidigare uppdrag och projekt!

Bli inspirerad! Vi har utfört uppdrag i hela Skåne, och har samlat bilder för bygg och trädgård i våra galleri.

Våra samarbetspartners

Skåne-Tranås 2316
273 92 Skåne-Tranås

info@tradgardtotal.se