Trädgård Total AB’s Garantier

Trädgård Total AB garanterar att alla arbeten är fackmässigt utförda och följer gällande krav och regler.

Konsumenttjänstlagen reglerar garantier och ansvar när en konsument anlitar hantverkare för ett byggprojekt. Vid nybyggnationer och tillbyggnationer via entreprenad för småhus gäller även Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS05).

Nöjd kund-garanti

Trädgård Total vill att alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med sitt val av bygg- och trädgårdsanläggningsföretag. Därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti, som syftar till att understryka vår höga kvalitet vid alla arbeten.

Lagstadgad garantitid och ansvarsperiod

Enligt Svensk lag gäller garanti för utförd entreprenad i två år efter färdigställande och slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte utförts, inom två år efter att arbetena avslutats. Under garantitiden ansvarar Trädgård Total AB enligt kap 5 § 5 och kap 7 § 11 AB/ABT för de fel som framträder och som inte var synliga och möjliga att upptäcka under slutbesiktningen eller som beställaren skriftligen anmäler inom sex månader (inom 18 månader om felet är väsentligt).

Efter garantitiden inträder en ansvarsperiod på 8 år, där Trådgård Total AB enligt 5 § 6 AB/ABT har ansvar för väsentliga fel som uppkommit till följd av vårdslöshet från Trädgård Total ABs sida.

Våtrum

Gällande våtrum efterföljs gällande Golvbranschens VåtrumsKontrolls (GVK) branschregler för tätskikt i våtrum, samt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). BBV uppfyller även de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler, och är samordnade med reglerna från Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) och Säker Vatten.

© Trädgård Total 2021. Built by VSA Productions.