Vad är RUT och ROT?

ROT är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. RUT är en gammal förkortning som tidigare stod för rengöring, underhåll och tvätt. Idag omfattar RUT-avdraget avdraget dock betydligt mer! Både RUT och ROT är skatteavdrag för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Vad gäller för RUT och ROT-avdrag?

Sedan den 1e januari 2021 kan du få skattereduktion på sammanlagt 75 000 kronor för arbetskostnad för hushållsnära tjänster (RUT) samt reparation, underhåll och om- och tillbyggnad (ROT). ROT-avdraget kvarstår som tidigare med max 50 000 kronor per person och år. Detta innebär att om du t ex gjort ROT-avdrag för 35 000 kr i RUT-avdrag så får du bara göra 40 000 kr i ROT-avdrag under samma år.

Trägård Total utför tjänster som omfattas av både RUT och ROT. För ROT-avdrag kan man dra av för som mest 30 procent av arbetskostnaden, och för RUT-avdrag som mest 50 procent av arbetskostnaden.

ROT-avdraget gäller för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad. Du måste äga bostaden och minst delvis bo i den, vilket innebär att avdraget inte kan användas i hyresrätter. I RUT-avdraget ingår utöver städning också till exempel barnpassning, reparation av vitvaror, snöskottning och vissa typer av trädgårdsarbete, som till exempel häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning, samt beskärning och borttagande av träd och buskar.

Trädgård Total sköter avdragen!

När du anlitar Trädgård Total sköter vi avdragen, så att det redan är fixat när du får din faktura. Dock måste du själv hålla reda på hur stora avdrag du gjort, så att du inte överskrider maxgränsen. Skatteverket skickar därför löpande ut information till dig om hur stora avdrag du gjort. Spara dessa! Tänk också på att man måste ha inkomster att göra avdraget mot. ROT- och RUT-avdraget kan bara kvittas mot andra skatter.

Klicka här för att läsa Skatteverkets detaljerade information om RUT- och ROT-avdrag.

Pool
Uterum
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsskötsel

© Trädgård Total 2021. Built by VSA Productions.