Anläggning av trädgård i Skillinge med natursten, singel och tegel. Då och senare.