Har du alltid drömt om lyxen att ha en egen pool, badtunna eller jacuzzi hemma? Trädgård Total hjälper dig att uppfylla drömmen!

Vi hjälper dig med allt från planering av läge, till bygge av däck runt din pool eller ditt spabad. Vi har lång erfarenhet av att bygga pool- och spaområden både ute och inne, och säkerställer att kvaliteter såsom närhet till huset, utsikt, insyn och vindskydd är optimerade.

Trädgård Total sköter allt från förberedelse av marken, dränering, placering av belysning, bygge av insynskydd och däck, till installation av poolen, jacuzzin eller badtunnan och tillhörande lock eller tak.

Behövs bygglov eller anmälan vid poolbygge?

Oftast behövs inget bygglov för att bygga en pool. Vissa undantag finns dock beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad, och poolområdet kan anses vara en typ av konstruktion som kräver bygglov som en mur eller ett plank.

Om poolen ska ha ett pooltak, så kan taket kräva bygglov beroende på hur högt det är och ser ut. Om man vill bygga en altan eller sätta upp ett plank eller en mur runt poolen så kan det också behövas bygglov för det. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. En anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Bygglovsnämnden i din kommun kan ge besked om vad som gäller just i ditt fall.

Andra regler vid poolbygge

I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning. Båda regelverk innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd, och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

Boverkets byggregler gäller bara för fasta pooler och bassänger på tomtmark. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. För mer information om lämpliga skyddsanordningar, se Boverkets hemsida.

Trädgård Total utför poolbygge enligt branchstandard och ser till att din pool uppfyller gällande lagar och regler. Kontakta oss för att få mer information!

Pool
Pool

© Trädgård Total 2021. Built by VSA Productions.